logo logo

Declaratiegeschillen.nl

Advocaat en cliënt verschillen van mening over de 
hoogte van de declaratie.

inhoudelijk

Inhoudelijk

 

Op grond van de urenspecificatie en het inhoudelijke dossier reconstrueer ik wat er in het dossier precies is gebeurd en welke werkzaamheden door de advocaat verricht zijn.
Lees meer

deskundig

Deskundig

 

Inmiddels heb ik bijna 20 jaar ervaring met het beoordelen van de hoogte van declaraties van advocaten in civiele zaken en met het geven van goed onderbouwde en gefundeerde beslissingen in declaratiegeschillen.Lees meer

onpartijdig

Onpartijdig

 

Door mijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht heb ik daarnaast veel ervaring opgedaan om mijn eigen beroepsgroep vanuit een ander, onafhankelijk, oogpunt te bezien en te benaderen en om kritisch te kijken naar wat er in de advocatuur gebeurt en hoe advocaten handelen en declareren.


Lees meer

nicole sinjorgo home

Nicole Sinjorgo

Bij mij kunt u terecht voor een beoordeling van de hoogte van de declaratie:

  • Inhoudelijk
  • Deskundig
  • Onpartijdig en onafhankelijk

In de vorm van:

  • een bindend advies op verzoek van de advocaat en de cliënt gezamenlijk
  • een deskundigenbericht op verzoek van de civiele rechter of de tuchtrechter