logo logo

Mijn huidige werkzaamheden

Na bijna 22 jaar in de advocatuur ben ik per 1 januari 2007 voor mijzelf begonnen.

Raad van de Orde (voorheen Raad van Toezicht)

Tot en met 2016 heb ik diverse werkzaamheden verricht voor de Bredase Raad van Toezicht, waaronder het voorbereiden en schrijven van alle concepten van begrotingsbeslissingen, die in de periode 2007 tot en met ultimo 2014 zijn genomen (zie declaratiegeschillen voorheen). Andere werkzaamheden voor de Raad van de Orde hebben bestaan uit het notuleren van de raadsvergaderingen, het voorbereiden van dekenstandpunten in klachtzaken en diverse incidentele opdrachten.

Ook heb ik dergelijke werkzaamheden verricht voor de Raden van Toezicht in Dordrecht en Middelburg.

Hof van Discipline

Sinds september 2007 ben ik plaatsvervangend griffier van het Hof van Discipline. Als zodanig maak ik verslagen van zittingen en schrijf ik concept beslissingen.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Vanaf 2009 ben ik tevens plaatsvervangend secretaris bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven en sinds 2016 eveneens in Amsterdam. Mijn activiteiten houden daar ook in, naast het maken van de verslagen van zittingen en het opstellen van concept (raadkamer)beslissingen, het doen van mondelinge vooronderzoeken na afloop van de schriftelijke instructiefase van de klacht. In dergelijke mondelinge vooronderzoeken, waar klager en verweerder in een relatief informele setting bijeen komen, kan ik mijn mediationvaardigheden goed gebruiken.