logo logo

Referenties

Herbert Cotterell, oud deken

Van 1994 tot 2004 ben ik lid geweest van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten  in het arrondissement Breda, van 1998 tot 2004 als waarnemend deken respectievelijk deken. In die periode heb ik intensief samengewerkt met mr Sinjorgo. Ik heb haar daar leren kennen als een zeer kundig advocaat. Meer in het bijzonder hield mr Sinjorgo zich bezig met declaratiegeschillen tussen cliënten en hun advocaat. Zij heeft hierin een grote bekwaamheid ontwikkeld. Met name heeft zij snel door waar de zaak om draait. Zij heeft een welhaast feilloos gevoel voor wat in de gegeven omstandigheden een redelijk honorarium zou zijn. Daarbij komt de veelzijdige  ervaring die zij in de advocatuur heeft opgedaan haar goed van pas. In de Raad van Toezicht blonk zij uit met haar afgewogen oordeel over de meest ingewikkelde kwesties. De portefeuille Advocatenbegrotingen was bij haar in uitstekende handen.

 

Hans Hertoghs, oud deken

Tijdens mijn dekenaat (2006-2008) heb ik als voorzitter van de RvT Breda in 2007 het voorstel gedaan alle begrotingen van declaraties voortaan in handen te stellen van Nicole Sinjorgo. Niet alleen heeft zij zich daarin uiterst bekwaam betoond, maar ook bijzonder voortvarend. De achterstand in het begrotingswerk werd dan ook snel ingelopen. Tot genoegen van alle betrokkenen werd aldus de wachttijd voor nieuwe zaken tot een minimum bekort. De leden van de RvT konden zich als gevolg van deze uitbesteding (nog) meer wijden aan hun andere kerntaken.

In de jaren van mijn dekenaat heeft mr. Sinjorgo het in haar gesteld vertrouwen volledig waargemaakt. Haar beoordelingen van declaraties getuigden van een groot inzicht in de materie, blonken uit in precisie en werden geschraagd door een overtuigende motivering. Doorgaans konden declaratiegeschillen op de door haar gelegde basis tot tevredenheid van alle betrokkenen worden beslecht.

Het lijdt geen twijfel dat Nicole Sinjorgo ook in toekomstige casus kwaliteit van hetzelfde niveau zal blijven bieden. Ik kan daarom eenieder van harte aanbevelen van haar diensten gebruik te maken. Dat geldt niet alleen voor de advocaat en zijn cliënt, maar ook voor rechterlijke instanties.

 

Herman van Mierlo, oud deken

Van 2006 tot 2008 was ik waarnemend Deken en daarna, tot 2011, Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda, in welke hoedanigheid ik mij onder meer bezig hield met geschillen over - betwiste - declaraties van advocaten. De wet schreef toen voor dat die declaraties door de Raad van Toezicht begroot dienden te worden, een buitengewoon bewerkelijk, arbeidsintensief en vaak gecompliceerd werk. Hiervoor werd steeds mr N.A.M. (Nicole) Sinjorgo ingeschakeld, die deze taak op uitstekende wijze en tot volle tevredenheid van mij en van mijn Raad van Toezicht verrichtte. Bewijs daarvan is mede dat de door Nicole Sinjorgo opgestelde begrotingen in voorkomende gevallen steeds de toets door de civiele of de tuchtrechter konden doorstaan.