logo logo

Verleden

Advocaat

Na mijn rechtenstudie in Utrecht ben ik in 1985 in Breda als advocaat in dienst getreden bij het kantoor dat nu genaamd is VAN IERSEL LUCHTMAN ADVOCATEN. Van 1992 tot en met 2006 heb ik deel uitgemaakt van de maatschap. Mijn praktijk was met name gericht op het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Binnen de maatschap heb ik mij onder meer bezig gehouden met het personeelsbeleid en de financiën.

Mediator

In 1997 heb ik het eerste jaar gevolgd van de Leergang Conflictbemiddeling bij het Centrum voor Conflicthantering en in 1999 het tweede jaar. Ik ben ingeschreven geweest bij het NMI als geregistreerd mediator. Mijn mediationvaardigheden heb ik ingezet in mijn dagelijkse praktijk als advocaat door steeds te zoeken naar mogelijkheden om de zaken die ik behandelde met een regeling in der minne op te lossen.

Raad van Toezicht

Van 1999 tot en met 2005 maakte ik deel uit van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Breda, oorspronkelijk als penningmeester en later ook als portefeuillehouder begrotingen. In deze periode heb ik vele begrotingsbeslissingen voorbereid en geschreven. In begrotingsbeslissingen werd door de Raad van Toezicht op grond van de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken (WTBZ) de redelijkheid van de hoogte van de advocatendeclaratie beoordeeld (zie declaratiegeschillen voorheen).

Overige activiteiten

  • bestuurslid van de Vereniging de Jonge Balie (1987-1990)
  • secretaris van de Toneel- en Gezelligheidsvereniging Jacob van Lennep (1991-1997)
  • mede-oprichter en secretaris van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda/’s-Hertogenbosch (1993-1996)
  • co-trainer praktijkleer beroepsopleiding NOvA (2001-2004)
  • secretaris Dutch Junior Open op Toxandria (2003-2009)