logo logo

declaratie

Opdrachten

Algemeen:

Overeenkomsten worden gesloten met Nicsin B.V., de besloten vennootschap van waaruit ik mijn activiteiten uitoefen.

Ik beschik over een concept/model overeenkomst waarin advocaat en cliënt Nicsin B.V. opdracht geven tot het uitbrengen van een bindend advies.

Tarieven

Voor mijn werkzaamheden hanteer ik een uurtarief van € 105,00 exclusief BTW en exclusief eventuele te maken onkosten, zoals reis- ,porti-, kopieerkosten etc. (tarief 2020). 

Het is ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. Dan moet ik wel op voorhand een reële  inschatting kunnen maken van de omvang van de te verrichten werkzaamheden. Die omvang is mede afhankelijk van de omvang van het dossier, de periode waarover de werkzaamheden zijn verricht, het aantal verrichtingen en de hoogte van de betwiste declaratie(s).

Uitgangspunt is dat met de werkzaamheden pas kan worden aangevangen nadat een (voorschot)betaling is ontvangen.

Algemene voorwaarden

Op alle aan mij verstrekte opdrachten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Nicsin B.V. te Breda, zoals deze op deze website integraal staan vermeld.

Geheimhouding en verschoningsrecht

Met betrekking tot de inhoud van het dossier betracht ik volledige geheimhouding jegens derden (anderen dan de betrokken advocaat, cliënt en - indien van toepassing - de instantie die mij om beoordeling van de declaratie heeft gevraagd). Ik ben van oordeel dat ik mij in voorkomende gevallen met betrekking tot de inhoud van het mij verstrekte dossier op een van de advocaat afgeleid verschoningsrecht kan beroepen en baseer mij daarvoor onder meer op HR 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3426.