logo logo

declaratie

Algemeen

De cliënt is het niet eens met de hoogte van de declaratie van de advocaat.

-              Wat nu als zij er in onderling overleg niet uitkomen?

-              Procederen of is er nog een andere mogelijkheid?

En als er al geprocedeerd gaat worden:

-              Hoe bepaalt de civiele rechter of de declaratie al dan niet te hoog is?

-              Hoe bepaalt de tuchtrechter of er al dan niet excessief is gedeclareerd?