logo logo

declaratie

Declaratiegeschillen, mijn benadering

Discussie tussen de advocaat en de cliënt over de hoogte van de declaratie zal altijd blijven voorkomen. Dat kan leiden tot incassoprocedures bij de civiele rechter, het inschakelen van een geschillencommissie en ook tot klachten van de voormalig cliënt over excessief declareren bij de tuchtrechter.

Ik kan, zowel in een reeds lopende procedure als ook daarbuiten, worden ingeschakeld als onpartijdig deskundige voor een inhoudelijk en goed gemotiveerd oordeel over het declaratiegeschil.Op grond van de door mij opgedane ervaringen met de begrotingsprocedure geef ik antwoord op de volgende vragen:

  • is de declaratie van de advocaat in redelijkheid te hoog?
  • zo neen, op welke grond(en) kom ik tot dat oordeel?
  • zo ja, op welke grond(en) kom ik tot dat oordeel en welke aanpassingen van de  declaratie acht ik wenselijk en/of noodzakelijk?

Voor nadere informatie kunt u natuurlijk direct contact opnemen.