logo logo

declaratie

Deskundig

deskundigInmiddels heb ik bijna 20 jaar ervaring met het beoordelen van de hoogte van declaraties van advocaten in civiele zaken en met het geven van goed onderbouwde en gefundeerde beslissingen in declaratiegeschillen.

Mijn deskundigheid op het gebied van de beoordeling van declaratiegeschillen komt voort uit:

  • ruim 20 jaar ervaring in de advocatuur;
  • lidmaatschap van de Raad van Toezicht Breda;
  • het voorbereiden en opstellen van alle begrotingsbeslissingen die vanaf 2007 door de Raad van Toezicht te Breda zijn genomen;
  • mijn werkzaamheden als plaatsvervangend griffier van het Hof van Discipline
  • mijn werkzaamheden als gerechtelijk deskundige (zie bijvoorbeeld ECLI:NL.GHSHE:2016:28  en ECLI:GHSHE:2017:930)